Wzor Bytom

Bytom, dnia…………………………. Do … przekazem pocztowym na mój adres*;
odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto………………………………….
.. .